Príkazy do konzole --- 10.5.2002

Príkazy pre server:

changelevel de_dust – Zmení mapu na dust

sv_restartround 1 – O 1 sekundu sa hra reštartne. číslo za príkazom udáva počet sekúnd, kým sa hra reštartne

sv_gravity 100 – Zmenší sa gravitácia v hre – 800 je normál

sv_cheats 0 – Vypne cheaty v hre

sv_password xxx – Zakóduje váš server na heslo xxx

mp_timelimit 30 – Mapa sa sama zmení na inú podľa súboru mapcycle.txt ktorý sa nachádza v adresári C-S (napr. c:/sierra/cstrike). V tomto súbore je napísané poradie máp. Jednoducho ho môžete zmeniť. Väčšinou sa dáva mp_timelimit 0 čo znamená, že sa mapa sama nezmení

mp_roundtime 3 – Nastaví dĺžku jedného kola na 3 minúty. Možno nastaviť 1-8

mp_buytime 0.5 – Nastaví, že môžete nakupovať 0.5 minúty.

mp_freezetime 3 – 3 sekundy sa nemôžete na začiatku kola pohnúť - pre tých čo nevedia nakupovať rýchlo. Väčšinou sa nastavuje 0.

DOKONCIM NESKOR